Neprestaň kráčať, hoci niet kam ísť.
Hýb sa vnútorne,
ale nehýb sa spôsobom, ku ktorému ťa vedie strach.

Rumi

Človek, ktorý sa prestane hýbať, stráca kontrolu nad situáciou, stráca schopnosť čokoľvek meniť, brzdí prirodzený vývoj.

Keď sa prestaneme hýbať, ostanú veci naveky také, ako boli v okamihu, kedy sme prestali – len my sa budeme postupne rozpadať.