Tvoje utrpenie nie je nikdy zapríčinené osobou, ktorú z neho viníš.

Byron Katie

Utrpenie je spôsobené našou snahou vyhýbať sa nepríjemným pocitom a vyhľadávať tie príjemné – čo nemusí byť v momentálnej situácii možné.