Milé ja, odpúšťam ti všetky minulé pochybenia. Odpúšťam ti všetku samozapríčinenú bolesť, ktorú si nám privodilo. Odpúšťam ti zlé rozhodnutia a nesprávne voľby. Odpúšťam ti tvoje mladšie ja, tvoje naivné ja a tvoje pyšné ja. Bolo si také egoistické – ale teraz si už vyrástlo. Odpúšťam ti, milé ja, a teraz chcem už len jedno – rásť s tebou.

Esoteric Empyre