Vzťahy nepôsobia bolesť a nešťastie. Len vynášajú na povrch bolesť a nešťastie, ktoré už máš v sebe.

Eckhart Tolle