Keď tvoje srdce objíme tvoju myseľ, tvoje myšlienky sa spomalia, stanú sa láskavejšie a zamerajú sa na najvyššie možné dobro.

Carola Arcadia