Sebapoznanie vnímaním je cieľom reedukácie. Ako si začneme uvedomovať, čo robíme naozaj, a nie to, čo hovoríme alebo si myslíme, že robíme, otvára sa pre nás široká cesta k zlepšeniu.

Moshe Feldenkrais