“Ľudia chcú v svete vidieť vzorce. Tak sme sa vyvinuli.”

Benoit Mandlebrot

Súčasne to značí, že najlepšie sa cítime v chaose, pretože si ho môžeme usporiadať podľa svojich vlastných preferencií.

Keď však máme problémy so sebou, podceňujeme sa alebo sa považujeme za nehodných, prestávame si chaos okolo seba usporadúvať a začneme sa mu prispôsobovať.

A tí, ktorí si zas chaos usporiadali do nimi obľúbeného vzorca, mávajú zas problém tento vzorec opustiť a preusporiadať svet do inej podoby. Tomu sa hovorí rutina.

Kedykoľvek hovoríte s niekým iným, pozeráte sa na ten istý chaos – a každý z vás v ňom vníma niečo iné. Ak sa teda chcete dorozumieť hladko a bezchybne, vysvetľujte svoj spôsob vnímania. Dovtedy, kým sa ten druhý nezačne brániť a nezačne vás opravovať – práve ste prekročili jeho zónu komfortu, z ktorej zatiaľ nie je pripravený vyliezť.

Nechajte to tak. Nemusíte všetko “upratať” práve teraz. 🙂