Začni a koniec ti poďakuje.

J. René Peña

Nič na svete sa nezmení, pokiaľ zostaneme len v svojej hlave, v predstavách a snoch. Každé zhmotňovanie začína tým, že začneme konať po novom – drobnými, nenápadnými spôsobmi, ktoré vyplývajú z toho, že sme si stanovili cieľ a všetko, čo robíme, čo si myslíme a o čom snívame, sa orientuje podľa tohto nového cieľa. Že všetko robíme z nového pocitu, že dosiahnuť ho je možné.

Je jedno, že nepoznáme presnú cestu. Je jedno, že nevieme, kde začať a ako pokračovať. Je jedno, že zatiaľ veľmi neveríme na úspech. Pokiaľ si cieľ nastavíme a začneme sa hýbať, nemôžeme urobiť chybný alebo zbytočný krok – pretože všetko, aj neúspech, nás posúva smerom k tomu, čo chceme dosiahnuť.