“Váž si ľudí, čo ťa majú radi.
Pomôž ľuďom, čo ťa potrebujú.
Odpusť ľuďom, čo ti ublížili.
Pusť z hlavy ľudí, čo ťa opustili.”

Nakoľko sa vám darí správať sa podľa tohto citátu? Ktoré z odporúčaní je pre vás najťažšie?