Pocit viny nezmení minulosť.
Obavy nezmenia budúcnosť.

Sue Fitzmaurice