Zvoľte si v najbližšom týždni novú energetickú aktivačnú mantru:

Dnes nebudem porovnávať.

Keď sa začneme porovnávať s inými alebo začneme iných porovnávať medzi sebou, vystupujeme z priameho zážitku, z tu-a-teraz, a dostávame sa do našej hlavy a jej vedomých i podvedomých manipulatívnych programov.

Ak sme všetci unikátni jedinci, aký zmysel má porovnávať nás navzájom? A som dobrý učiteľ, aký význam má porovnávať sa s niekým, kto je dobrý šofér? Čo by šoférovi pomohlo jeho šoférovanie, keby bol na mojom mieste? A čo by mne pomohlo výborne šoférovať – o čo lepší učiteľ by zo mňa bol?

Kedysi som čítala, že toto porovnávanie má ešte jednu zvláštnosť – keď sa porovnávame s niekým iným, porovnávame vlastne svoje slabé stránky s jeho silnými stránkami. Tiež to neznie celkom geniálne, však?

Ak sa budeme porovnávaním sústavne zapodievať svojimi slabými stránkami, stratíme zmysel pre tie silné. Doslova a do písmena tým zo seba vyrobíme menejcenné bytosti.

Takže v najbližšom týždni skúste vydržať bez porovnávania. Keď už budete musieť niečo porovnávať – napríklad v potravinách -, tak si zaveďte novú rutinu: toto je lacnejšie, ale zas to má tieto vlastnosti, toto je drahšie, ale zas to má tieto vlastnosti. Plusy i mínusy. Jednak sa začnete rozhodovať aj podľa iných vecí ako len tej jednej, jednak získate porozumenie pre realitu, ktorá má v každom okamihu viac ako len jednu stránku. 🙂

Alebo to urobte ešte inak – začnite porovnávať nie tie veci, ktoré vám prvé padnú do oka, ale niečo celkom iné. Napríklad na ilustračnom obrázku vám prvá padne do oka asi odlišná farba. Tak keď už potrebujete tulipány porovnať, porovnajte ich podľa niečoho iného, nie podľa farby – napríklad podľa výšky stopky, veľkosti kvetu, blízkosti k objektívu, ostrosti, blízkosti k iným tulipánom… V toltéckom učení sa tejto technike hovorí ne-robenie. 🙂

A ak chcete, napíšte svoje skúsenosti s neporovnávaním aj pre iných. 🙂