Mesiac nebojuje.
Na nikoho neútočí.
Nerobí si starosti.
Nesnaží sa utlačiť iných.
Mesiac sa drží v svojej dráhe,
ale už len svojou prirodzenosťou
jemne ovplyvňuje.
Ktoré iné teleso by dokázalo
potiahnuť celý oceán
od brehu k brehu?

Mesiac sa drží svojej prirodzenosti
a jeho sila sa nikdy nezmenší.

Deng Ming-Dao