Cvičenie na dnes: Urobte niečo pre seba – začnite si všímať svoj vnútorný monológ, ktorý vám v hlave všetko ustavične komentuje. Všímajte si, čo si práve myslíte… a neberte ako zaručené, že ten hlások vo vašej hlave má zakaždým za cieľ vaše najvyššie dobro…

Napíšte svoje pozorovania, ak chcete.