Ty máš svoju cestu.
Ja mám svoju cestu.
A keď ide o správnu cestu, vyhovujúcu cestu a jedinú cestu – ani jedna z nich neexistuje.

Spirit Science