Správaj sa rovnako k výhre i prehre.
Nenechaj sa zastrašiť.
Nezveličuj nič – jednoducho prijímaj veci tak, ako k tebe prichádzajú.

Benjamin Hoff