“Pri svojich zážitkoch preneste svoju pozornosť z objektov na deje. Miesto konštatovania “viem to a to”  vnímajte “existuje poznanie a to som ja”. Miesto konštatovania “milujem ťa” vnímajte “je milovanie a to som ja”. Miesto konštatovania “vidím strom” vnímajte “je  videnie a to som ja”.”

Rupert Spira

Čo sa deje s vaším vnímaním, keď z povrchu (konkrétneho prejavu v konkrétnej situácii) idete na úroveň deja?

V ktorých oblastiach života by vám takýto prístup v súčasnosti prospel?

Čo myslíte, prečo je dobré robiť to tak, ako hovorí citát?