“Sú dva spôsoby, ako byť nešťastný. Jeden je, že nedostaneš, čo chceš. Druhý je, že dostaneš, čo chceš.”

Eckhart Tolle