Meditácia je stav bez mysle. Nie stav stíšenej mysle, zdravej mysle či koncentrovanej mysle; nie. Meditácia je stav bez mysle: nijaká spoločnosť v našom vnútri,  nijaké predprogramovanie v našom vnútri… len my a naše čisté vedomie.

Osho