“Šťastie prichádza neočakávane, takže si ho všímaj a privítaj ho v svojom živote.”

Cathy Preston

Ak sa chceme preladiť zo sveta príkorí a nedostatku na svet hojnosti, potrebujeme si začať všímať, kedy hojnosť do nášho života vstupuje – a patrične osláviť každý jeden jej výskyt.

Všímate si, kedy ste spokojní, alebo len kedy ste nespokojní? Oslavujete nejako svoj pocit spokojnosti?