Dnes je to zo staršieho článku na Eprakone a je to prepis z videa Nathalie Ledwellovej k zhmotňovaniu:

V oblasti sebarozvoja existuje koncepcia, o ktorej sa stále hovorí – ale väčšinou sa celkom nesprávne poníma. Ide o obmedzujúce presvedčenia. Ak túto koncepciu nepoznáte, tak napríklad pre oblasť peňazí takým obmedzujúcim presvedčením môže byť, že “peniaze sú zlé” alebo že “peňazí nie je nikdy dosť”. Obmedzujúce presvedčenie pre zdravie môže byť “nezaslúžim si byť štíhla” alebo “zdravá výživa je nudná”. Množstvo guruov sa s dobrým úmyslom snaží pomôcť ľuďom prekonať obmedzujúce presvedčenia pomocou vizualizácie či afirmácií, ktoré možno posunú veci dopredu, ale samy o sebe takmer neúčinkujú. A to má jeden veľmi dôležitý dôvod:

Do veku nejakých 6 rokov (a možno už pred narodením) nasávame do seba milióny informácií z nášho prostredia. Na Zemi sme úplnými nováčikmi a naša najvyššia priorita je naučiť sa nástroje života na Zemi – spôsob, akým veci fungujú a aký to má dopad na naše prežitie. Napríklad sa naučíte o zemskej príťažlivosti a tak nespadnete z budovy alebo viete, že čo vyhodíte do vzduchu, padne v najbližšom okamihu nadol. Potom to už nespochybňujeme.

Čiže ako malé dieťa sa naučíme nielen o fyzikálnych zákonoch, ale aj o tom, ako fungujú peniaze či ako by sa ľudia mali mať radi či kto si čo od života “zaslúži”. Ešte dôležitejšie – naučíme sa, aké je naše miesto na tomto svete, čo sa od nás očakáva a čo my môžeme očakávať. Kedy sa máme cítiť zle a kedy sa máme cítiť dobre. Naši rodičia sa možno z celej sily snažili naučiť nás pozitívne myslenie v oblasti peňazí či úspechu, ale je pravdepodobné, že urobili aj zopár chýb. Ak naši rodičia neboli nijako mimoriadne pozitívne naladení alebo úspešní, mohli na nás dokonca preniesť celkom nevhodný systém presvedčení. Nezabudnime – oni fungovali s programom, ktorý sa naučili ako deti od svojich rodičov. Ale aj keby sme hneď mali “perfektných” rodičov, mohli sme pochytiť niečo od príbuzných či susedov, z televízie alebo od iných ľudí, napríklad od učiteľov.

Prečo sa na nás tieto presvedčenia chytajú tak ľahko v prvých rokoch života? Je to viac než len mladosť a ľahká ovplyvniteľnosť. Je to tým, že náš mozog v prvých rokoch života frčí na úplne inej frekvencii ako mozog dospelých.

Ako dieťa fungujeme prevažne v stave, kedy naše mozgové vlny sú v delta stave. Je to podobné ako keď spíme hlbokým bezosným spánkom. Nemáme takmer nijaké filtre, ktoré by obmedzovali to, čo vchádza do nášho podvedomia. Takže akékoľvek presvedčenie pred nami opakujú často alebo s vysokou intenzitou, to my preberieme naveky. Dokonca aj keď sme v miestnosti s inými ľuďmi, podvedome registrujeme, čo sa deje mimo nás a ovplyvňuje nás to.

Vo veku od 2 do 6 rokov je náš mozog prevažne v stave theta. To je stav, v ktorom sa nachádzame pri hlbokej hypnóze alebo pri snívaní. Budhistickí mnísi tento stav dosahujú pri hlbokej meditácii. A v theta stave sme mimoriadne otvorení pre návrhy.

Ako štvorročné deti rozumieme väčšinu toho, čo sa deje okolo nás, hoci to nevieme artikulovať vlastnou rečou. Ale s mozgom v theta stave nasávame presvedčenia z nášho okolia ako špongia – nezávisle od toho, či sú dobré alebo zlé.

Keď prekročíme vek 6 rokov, nakmitá sa náš mozog na alfa stav (relaxácia) a beta stav (aktivita) a kmitá hlavne medzi týmito dvoma. Oba stavy sú absolútne v poriadku a pre život normálne a potrebné, majú len jednu nevýhodu – v tomto bode už sú vybudované bariéry voči novým myšlienkam. Vaše podvedomie rozhodlo, že vo veku 7 rokov už viete všetko podstatné pre prežitie na Zemi – a tak od tohto veku ďalej už vzdoruje ďalším zásadným zmenám. Len čo doložíme, že s naším nastavením dokážeme žiť, podvedomie si povie “ak to nie je pokazené, nebabri” – a ustrihne ďalšie zmeny. Už dokonca ani nie je ochotné špekulovať, či by sme neboli šťastnejší alebo bohatší s inou sadou presvedčení… Od tohto okamihu jeho jedinou starosťou je udržiavať nás v “bezpečí”, čo značí “vo vychodených starých koľajach”.

Irónia v tom celom je, že ako dospeláci zisťujeme, aké presvedčenia by sme mali mať – a už sme takmer neschopní zmeniť ich. Preto niektorí ľudia musia afirmácie robiť tisícky razov, aby aspoň trochu zmenili spôsob fungovania svojho mozgu.

Našťastie, existujú spôsoby, ako dostať mozog späť do theta stavu, kedy sme schopní absorbovať želateľné presvedčenia a zbaviť sa obmedzujúcich presvedčení. Ak totiž chceme do mozgu nainštalovať  program “perfektne tvarované telo”, potrebujeme najprv dosiahnuť, aby náš mozog bol pre toto presvedčenie prístupný.

Tak po prvé: theta stavy. Existujú nahrávky, ktoré mozog dostanú do theta vĺn ( napr. tu, tu, tu alebo tu). Takže by som povedala, že je vhodné nájsť si nejakú nahrávku, nechať ju asi 10 minút bežať len ako podmaz a potom do toho nahovoriť presne tie presvedčenia, ktoré chceme do mozgu nainštalovať. (Prípadne vám tu nahrávku viem na objednanie urobiť, pokiaľ mi dodáte svoje želateľné presvedčenia. Použite objednávací formulár pre meditácie na mieru, len do políčka problém napíšte PWK a svoje želateľné presvedčenia.)

Ale pretože to ešte nijako neruší naše obmedzujúce presvedčenia, siahla by som ešte predtým po EFT a trochu by som ich odblokovala.