“Každý je môj učiteľ. Niektorých vyhľadávam. Iných podvedome priťahujem. Často sa učím len z toho, že pozorujem druhých. Niektorí dokonca ani nemusia vedieť, že sa od nich učím, ale napriek tomu som im hlboko vďačný.”

Viac podobných citátov nájdete v Pathworkingovom klube.