Ak ste v stave, kedy vás na všetky strany ťahajú sily, nad ktorými nemáte kontrolu, je načase pripomenúť si, čo sú tie skutočne dôležité veci vo vašom živote. Vy rozhodujete, čo je dôležité – a toto rozhodnutie ovplyvní to, kým sa stanete.

Happy by Choice