Neočakávaj, že uvidíš pozitívne zmeny v svojom živote, ak sa sústavne obklopuješ ťažkými  ľuďmi. Obrovské nebezpečenstvo spoločnosti ťažkých ľudí spočíva v tom, že sa im po čase začneš podobať – aj bez toho, aby si si toho bol vedomý. Takže si dávaj pozor na spoločnosť, v ktorej sa denne pohybuješ. Len preto, že si láskavá a tolerantná osoba, neznamená to, že s nimi potrebuješ tráviť väčšinu svojho času.

Marc Chernoff