Život odpovedá v tom istom tóne, v akom ho žiadaš.

Carola Arcadia