Schopnosť stáť naplno vo vlastnom živote nie je určovaná tým, kde práve ste alebo budete. Je to o plnom uvedomovaní si toho, čo práve prežívate, v každom okamihu svojho života a bez potreby niečo na tom vylepšovať alebo meniť.

Bruce Frantzis