“Ten, kto sa neodváži uraziť, nemôže byť úprimný.”

Thomas Paine

Hovorí sa tomu “politická korektnosť” – nikdy nikoho neuraziť. Bohdi Sanders poznamenáva, že politicky korektní ľudia majú zoznam slov, ktoré nesmú vysloviť, a zoznam vecí, ktoré nesmú urobiť. Vlastne tak nepredstavujú nič konkrétne, pretože ak by ste si stáli pevne za nejakou vecou, nutne tým niekoho niekde urazíte… Politicky korektní ľudia nepoznajú “správne” a “nesprávne”, len “vhodné” a “nevhodné”. Nič pre nich nie je absolútne nevhodné – okrem osobných postojov a presvedčení.

Pravda je, že postoje a presvedčenia sú len naša interpretácia – a preto pre beh sveta absolútne bezpredmetné, pokiaľ sa nám nepodarí sfanatizovať dostatočne široké masy na to, aby vyhodili svet aj s jeho behom do vzduchu. 😕 Ale pokiaľ sa dáme na spirituálnu cestu a staneme sa bojovníkom, urobili sme voľbu – a táto voľba pre nás automaticky robí niektoré veci schodnými a iné už nie, čiže nám dáva istý osobnostný profil a istú pravdu, ktorú odteraz budeme stelesňovať – a budeme si uvedomovať, že je len naša a nemusí byť platná pre druhých. Stojíme si na svojej pozícii “pravdy” a umožňujeme, aby ostatní zaujali pozíciu ich “pravdy” – bez posudzovania a pokusov “napraviť im hlavu”. A keď sa niekto pokúsi “naprávať hlavu” nám, pretože ho rôznorodosť svetonázorov bude urážať, budeme mať v sebe potrebnú tvrdosť, aby sme ho vypoklonkovali z nášho života.

Neznižujme svoje osobné štandardy len preto, že iní majú nízke štandardy. Nepozerajme napravo-naľavo, kde ktorému zlodejovi čo prešlo – my nekradneme. Neosočme druhého len preto, že on poza chrbát osočuje nás – my neohovárame. Nedovoľme, aby malomyseľnosť a správanie iných v našich očiach definovali, kto sme my.

Ten, kto nedokáže akceptovať nič okrem svojho názoru, bude urazený. Ale to bude o ňom, nie o nás… O nás to začne byť až potom, keď si takého urazenca naďalej držíme v našom živote. Ak to robíme, máme na to nejaký dôvod. Otázka je, akú potrebu jeho prítomnosť v našom živote napĺňa – a či nie náhodou práve tú, že sa potrebujeme cítiť tolerantnejší ako on, a tým nadradení. 🙂