Nezáleží na tom, na čo pozeráš…
Záleží na tom, čo vtedy vidíš.

Inspirations in life