Zakaždým, keď nám straty a pretvárky života predvedú nestabilitu a nespoľahlivosť, prinášajú nás bližšie k pravde.Keď spadnete z veľkej výšky, je len jedno možné miesto, kam dopadnete – na zem pravdy. A ak máte vnímanie vytríbené spirituálnou praxou, tak ten pád nie je pohroma, ale objavenie vnútorného útočiska.

Sogyal Rinpoche