“Je to ako vojsť do mora – príde veľká vlna a zhodí ťa z nôh. A ty sa nájdeš ležať na dne, s ústami a nosom plnými piesku. A ako tam ležíš, máš na výber – buď tam zostaneš ležať, alebo sa zdvihneš a poberieš sa von z vody.”

Chögyam Trungpa Rinpoche

Toto je úryvok z novej knižky Pemy Chödrön, ktorá vyšla v septembri 2015 (krátené).

So zakladateľom univerzity Naropa,  Chögyamomo Trungpa Rinpochem, som prvýkrát hovorila medzi štyrmi očami v čase, kedy môj život bol kompletne v troskách, a šla som za ním, pretože som mu chcela porozprávať, že sa cítim ako totálny babrák a celá ubolená.

Až keď sme chvíľu hovorili o ničom a on mi dal signál, že rozhovor považuje za ukončený, vybľafla som:

Môj život je v koncoch.
Dostala som sa celkom na dno.
Neviem, čo robiť.
Prosím, pomôž mi.

A tu je rada, čo som od neho dostala. Povedal: “Nuž, hodne sa to podobá na to, keď vojdeš do mora, príde veľká vlna a zhodí ťa z nôh. A ty sa nájdeš ležať na dne, s ústami a nosom plnými piesku. A ako tam ležíš, máš na výber – buď tam zostaneš ležať, alebo sa zdvihneš a poberieš sa von z vody.”

Takže vlastne sa zdvihneš, pretože “zostať ležať” značí zomrieť.

V prenesenom význame ale mnohí z nás si zvolia práve zostať ležať. Ale aj keď sa zdvihneš a poberieš von z vody, môže prísť nová veľká vlna a znova ťa zhodiť z nôh.

Zasa sa nájdeš na dne, s ústami a nosom plnými piesku, a zasa náš na výber – zostať ležať alebo vstať a pobrať sa znova smerom k brehu.

“Vlny budú prichádzať stále nové,” povedal mi, “a ty si budeš utužovať svoju odvahu a odhodlanosť a zmysel pre humor, aby si dokázala zaobchádzať so situáciou, kedy vlny stále prichádzajú a ty sa musíš znova a znova stavať na nohy a hýbať smerom k brehu.”

Toto bola jeho rada pre mňa.

Potom Trungpa povedal: “Po čase sa ti začne vidieť, že vlny sa akosi zmenšujú a čoraz zriedkavejšie ťa zhodia z nôh.”

To je dobrá rada do života.

Neznačí to, že vlny prestanú prichádzať; ale pretože sa dokážeš naučiť vyžiť aj so zraniteľným, uboleným srdcom, začnú sa vlny zdanlivo zmenšovať, až ti už nedokážu urobiť zle.