Nápady pre najbližšie meditácie:

 • prístup do akaše
 • minulé životy/regres
 • stretnutie s anjelom strážnym
 • zvierací totem
 • pretínanie pút s Michaelom
 • strach
 • bolesti
 • sebavedomie
 • obnovenie zabudnutého ja

Ako by mohol fungovať Pathworkingový klub:

 • pondelok: inšpiratívny citát
 • utorok: úvaha na niečo, čo sa bude celý týždeň sledovať
 • streda: inšpiratívny citát
 • štvrtok: inšpiratívny citát
 • piatok: inšpiratívny citát
 • sobota: cvičenie k utorkovej téme (alebo inej)
 • nedeľa: reflexia Čo som sa za tento týždeň naučil? + hlasovanie, ktorý citát z týždňa sa sprístupní aj verejnosti (do ochutnávok na blog)

členovia by mohli aj písať články – vlastné postrehy, aby sa tam diskutovalo