Vždy bude existovať niekto, kto nebude vidieť vašu hodnotu… Nedovoľte, aby ste ten “niekto” boli vy sami.

Karen Salmansohn