Pre istotu sa skontroluj.

Niekedy práve ty si ten toxický človek.
Niekedy ty si ten zlovoľný, negatívny človek, ktorého sa snažíš od seba odtisnúť.
Niekedy ten problém si ty sám.

A to ťa nerobí o nič menej hodnotným.
Aj naďalej sa rozvíjaj.
Aj naďalej sa kontroluj.
Aj naďalej sa motivuj.
Chyby sú príležitosti.
Pozri na ne, preber za ne svoj diel zodpovednosti, použi ich na to, aby si podrástol – a pohni sa ďalej.
Rob lepšie, buď lepší.

Si človek.
Je to v poriadku.

Intelligence is sexy