“Všetko v tvojom živote je odrazom tvojej minulej voľby. Ak chceš iný výsledok, potrebuješ urobiť iné voľby.”

Meno autora výroku sa mi nepodarilo rozlúštiť, bolo príliš malé. Ale o to zaujímavejšia bola diskusia k citátu – okamžite sa začali ozývať ľudia, že ale to nie je pravda, sú aj okolnosti, ktoré neboli nami zvolené a s ktorými nevieme nič urobiť, takže aká naša voľba…

Poviem vám – a predsa je to naša voľba. Možno nemáme pod kontrolou okolnosti, do ktorých sme sa dostali, ale máme pod kontrolou spôsob, akým na ne zareagujeme – ako si ich budeme interpretovať, či sa budeme cítiť ako obeť, ktorej sa veci dejú, ukrivdene a bezmocne, alebo sa prinajmenšom pokúsime nájsť aj niečo pozitívne v situácii, prípadne prevezmeme zodpovednosť a začneme ju meniť.

A to už je voľba.

Neobviňujme situáciu. Iní ľudia na tú istú situáciu nebudú reagovať tak pasívne ako my. Neobviňujme iných ľudí. Iným ľuďom nepôjdu na nervy natoľko ako nám. A keď je možné, že na jeden a ten istý podnet reagujú ľudia odlišne, tak potom je naša reakcia len výsledkom interpretácie, ktorú sme si zvolili… a ak ju zmeníme, možno sa celkom zmení naše vnímanie východiskovej situácie a uvidíme možnosti, ako ju využiť tak, aby sme z toho niečo mali aj my.