Keď sa premenila na motýľa, húsenice nehovorili o jej kráse, ale o tom, aká je divná. Chceli od nej, aby sa zmenila na to, čo bola odjakživa… ale už mala krídla.

Dean Jackson

Keď sa začnete meniť, zistíte, že sa mení aj vaše prostredie – časť ľudí, s ktorými ste kedysi vychádzali, sa odrazu začne správať ako cudzinci. Nie je to povahová chyba – je to len prirodzená reakcia na to, že časť z vás je iná ako predtým. Iná ako to, na čo boli zvyknutí a s čím dokázali zaobchádzať. Kedysi ste boli pre nich predvídateľní a preto aj bezpeční na kontakt – a to sa odrazu zmenilo.

Ak je chyba len v tomto a vy ste nevyštartovali zrovna sebaobjavovaciu fázu, po čase si na váš nový prejav zvyknú a zostanú s vami. Ak sa však budete meniť aj naďalej, rátajte s tým, že vnášate do ich života nadmerný stres, ak sa ich nechcete vzdať…

A potom sú tu aj ľudia, ktorí si na novú verziu z vás nezvyknú nikdy   preto, lebo sa zmenili vaše hodnoty a prestali sa kryť s tými ich (alebo s hodnotami, ktoré vám oni v svojom príbehu o vás prisúdili). Týmto ľuďom je lepšie sa vyhýbať. Ak zostanú vo vašom prostredí, nielenže sa budú snažiť “priviesť vás k rozumu”, ale môže sa stať, že do vás začnú premietať všetky svoje vnútorné obavy a neistoty a pokúsia sa vás “riešiť”. A ak sa nenecháte “riešiť”, tak sa pokúsia vás verejne lynčovať. S pomocou tých, čo kedysi boli vašimi priateľmi.

Ak teda plánujete urobiť zo seba niečo výrazne odlišné od toho, čo ste doteraz boli, rátajte s tým, že budete potrebovať nové prostredie. Nebojte sa, že by sa nenašlo – pokiaľ budete mať dostatočnú odvahu ukazovať svet svoju skutočnú tvár, zoskupia sa okolo vás ľudia, ktorí si ju budú ceniť a ktorí budú ochotní ukázať vám tiež svoju skutočnú tvár – bez pretvárky a bočných úmyslov. 🙂