Ticho je prechod medzi svetmi. Keď naša myseľ zostane ticho, začnú sa vynárať neuveriteľné aspekty našej duše a existencie.

Carlos Castaneda