Odpusť tomu, kým si bol, a buď tým, čím skutočne si.

Carola Arcadia