Jediné, čo budeš môcť vziať so sebou, keď budeš opúšťať tento svet, je to, čo si si uložil do srdca.

Susan Gale