“Človek začína aspoň náznakovo chápať zmysel života, len čo zasadí strom, o ktorom dobre vie, že si už v jeho tieni nebude mať šancu posedieť.”

D. Elton Trueblood