Dve veci, ktorých sa treba v živote držať:

  1. Stráž svoje myšlienky, keď si osamote.
  2. Stráž svoje slová, keď si s ľuďmi.