Keď sa človek zapodieva priveľmi sám sebou, začne byť unavený. Keď sa dostanete do tohto bodu, ste slepí a hluchí voči čomukoľvek inému. Táto únava zapríčiní, že prestanete vnímať zázraky naokolo.

Carlos Castaneda