Všímaj si svoje myšlienky, pretože ak ich myslíš opakovane, zhmotňujú sa. Ak teda niečo nie je práve v poriadku, nesústreďuj sa na problém, ale mysli na to, aké to bude, až to bude vyriešené – a myseľ spustí magický proces.

Colette Baron-Reid

Viac inšpiratívnych citátov: Pathworkingový klub (len pre členov)