“Niekedy sa skutočne namakáme a pritom v skutočnosti nič nerobíme. Na svete je mnoho ľudí, ktorí hodne makajú. Sú ľudia, čo hodne meditujú, trávia mnoho hodín denne v meditačnom sede, odriekajú, recitujú, pália hodne kadidla, ale napriek tomu Pokračovať v čítaní článku “Vzory obmedzujú”