“Naše utrpenie je výsledkom nášho odporu voči situácii, aká práve nastala.”

Happy by Choice

Šťastie cítime, keď je nám jedno, aká situácia nastala – pretože aj s ňou dokážeme žiť. Len čo si začneme robiť starosti a uvažovať o tom, aké by to malo byť podľa našich predstáv, nakmitávame sa na vnútornú negativitu – na vnímanie nedostatku, vnímanie toho, že niečo “dobré” je nám upierané. To plodí utrpenie. Vadíme sa so životom, čo je dosť zbytočné, pretože život sa nespráva podľa našich očakávaní… Pokračovať v čítaní článku “Naša reakcia na to, čo sa deje”