Hocijaká myšlienka, na ktorú sa sústredíš a s ktorou spájaš tú istú emóciu, sa vo vonkajšom svete zhmotní ako odraz tohto fokusu. Vidíme to, čo očakávame, že uvidíme. Kontroluj svoje očakávania a sústreďuj sa na najvyšší potenciál a pozitívne možnosti. Život je dobrý, ak si ochotný vidieť ho tak bez ohľadu na vonkajšie okolnosti.

Colette Baron-Reid