Keď si vytváraš svoj sebaobraz (a prikrmuješ tým svoj pocit vlastnej hodnoty), nesústreďuj sa na prídavné mená (krásny, múdry, …), ale na slovesá (byť schopný, byť pripravený, mať potrebnú pružnosť, …), pretože všetko podlieha zmene. Vytvor si svoj svet zo schopností, zvykov a prístupov opierajúcich sa o víziu a kontroluj, nakoľko sú tvoje voľby dynamické.

Carola Arcadia