Príde čas, keď budeš presvedčený, že všetko končí. To bude Začiatok.

Inspirations in life