Dokonca aj naši démoni majú právo zmeniť sa… Negatívne situácie a ľudia, ktorí otravujú, sú pre nás pozvánkou akceptovať tie menej príjemné stránky zo seba, ktoré sme vytesnili ako “nepekné”, “neužitočné” alebo “nespirituálne”. V zmysle evolúcie im potrebujeme umožniť vyvinúť sa na niečo iné tak, ako my.

Carola Arcadia