Pokiaľ ti niečí názor neplatí účty, tak prečo sa stresovať nad tým, čo si o tebe myslí?

Steven Aitchison

Ja to poznám po slovensky takto: Môžeš mať na mňa nejaký názor – len neviem, na čo by ti bol. 🙂