Uvažuj ako človek činu a konaj ako uvážlivý človek.

Henri Bergson