Keď ste mladí, sužujete sa nad tým, čo si iní ľudia o vás myslia. Keď ste starší, uvedomíte si, že nikto z nich na vás vôbec nemyslel.

Brian Tracy